23 marzec 2023 Izabela Matysiak
Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności: Prowadzenie rejestracji urodzeń, księgi, akty, skorowidze i akta zbiorowe; Rejestracja małżeństw, księgi, akty, skorowidze i akty zbiorowe; Rejestracja zgonów, księgi, akty, skorowidze i akta zbiorowe; Wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa; Przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego; Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą; Postępowanie i decyzje w sprawach sprostowania i uzupełniania aktów stan cywilnego; Postępowanie i decyzje w sprawach zmiany imion i nazwisk; Ustalenie brzmienia i pisowni imion i nazwisk; Wydawanie odpisów zupełnych, skróconych i wielojęzycznych aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego; Sporządzanie wniosków o...