23 marzec 2023 Izabela Matysiak
SKARBNIK GMINY Justyna Adamczyk – e- mail jadamczyk@grabow.pl tel: +48 662-70-14 wew. 26 Główny księgowy do spraw finansów Inspektor - Hanna Strzelczyk e-mail renatastrzelczyk@grabow.pl , tel. +48 662-70-14 wew.23
23 marzec 2023 admin
Do zadań Referatu Finansowego należy w szczególności: Przygotowanie przy współpracy kierowników jednostek organizacyjnych Gminy i stanowisk pracy Urzędu materiałów i dokumentów niezbędnych do przygotowania projektu budżetu przez Wójta Gminy;