24 marzec 2023 Izabela Matysiak
Gmina Grabów n/Pilicą jest położona w subregionie radomskim obejmuje obszary wiejskie z 26 sołectwami. Powołana w roku 1972 uchwałą Rady Kieleckiej. Po reformie administracyjnej od 1 stycznia 1999 roku znajduje się w powiecie kozienickim, który tworzy 7 jednostek podstawowych (w skład których wchodzi 175 sołectw) i są to: miasto i gmina Kozienice; gminy: Garbatka Letnisko, Głowaczów, Gniewoszów, Grabów n/Pilicą, Magnuszew, Sieciechów. Sąsiaduje z gminami: Warka, Magnuszew, Głowaczów, Stromiec. Powiat kozienicki stanowi jeden z 42 powiatów wchodzących w skład województwa mazowieckiego. Pod...
23 marzec 2023 Izabela Matysiak
Trasy szlaków turystycznych zlokalizowane zostały w obrębie Puszczy Stromieckiej, która pod względem geograficzno-przyrodniczym oraz pod względem prowadzenia prawidłowej gospodarki leśnej stanowi jednolity obszar, leżący między trzema rzekami – Wisłą, Pilicą i Radomką, które stanowią jego naturalne granice, a dawniej broniły dostępu do Puszczy.. Obecnie dominują tu drzewostany sosnowe z niewielką domieszką dębów, brzóz i olszy. Największe powierzchnie zajmują siedliska borowe. Całością Lasów Państwowych Puszczy Stromieckiej administruje jeden gospodarz, a mianowicie Nadleśnictwo Dobieszyn,...
23 marzec 2023 Izabela Matysiak
Atrakcyjność środowiska przyrodniczego i kulturowego przesądziła o włączeniu obszaru gminy Grabów n/Pilicą w istniejący system szlaków turystycznych PTTK (pieszych, kolarskich, wodnych) prowadzących przez miejsca i obszary godne poznania, ciekawe pod względem przyrodniczym i historycznym. Szlaki turystyczne przechodzące między przez tereny gminy opisane są i popularyzowane w powszechnie dostępnych wydawnictwach turystycznych.
17 marzec 2023 Izabela Matysiak
Walory środowiska przyrodniczego gminy to przede wszystkim woda i lasy, które jeszcze na przełomie XVIII i XIX w. pokrywały prawie cały obszar. Po lasach dawnej Puszczy Stromieckiej pozostały obecnie dwa częściowo porozrywane pasy leśne. Gmina Grabów nad Pilicą położona jest w swojej północnej części w dolinie Pilicy, która stanowi rejon II kategorii atrakcyjności turystycznej w kraju (w skali III stopniowej). Lasy w północnej części gminy zostały uznane jako atrakcja dla "masowego wypoczynku. Jest to rejon atrakcyjny przyrodniczo i krajobrazowo, z malowniczymi zakolami rzek, starorzeczami....