25 kwiecień 2024 Izabela Matysiak
Drodzy mieszkańcy Gminy Grabów nad Pilicą Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw. Przystąpiliśmy do opracowania planu Ogólnego dla Gminy Grabów nad Pilicą. W zmienionej ustawie wprowadzono nowy akt planowania przestrzennego, zwany „planem ogólnym”, który umożliwia każdej gminie planowanie zrównoważonego i harmonijnego rozwoju i zagospodarowania przestrzennego. Plan ogólny będzie aktem prawa miejscowego, który zastąpi studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania...
24 marzec 2023 Izabela Matysiak
Studium uwarunkowań gminy Grabów nad Pilicą - pliki do pobrania