23 marzec 2023 Izabela Matysiak
OCHRONA ŚRODOWISKA, GOSPODARKA KOMUNALNA, DROGI Ochrona środowiska, gospodarki nieruchomościami, decyzje środowiskowe, Podinspektor - Agata Jaroszek-Rojek ajaroszek@grabow.pl tel +48 662-70-14 wew. 28 Referent -Konrad Pierzyna e-mail kpierzyna@grabow.pl , tel +48 662-70-14 wew. 28 Pomoc administracyjna Ewelina Mielniczek emielniczek@grabow.pl tel +48 662-70-14 wew. 28 Rozliczenia opłat za pobór wody, ścieków i zbiórkę odpadów, Referent- Izabela Wójcik e-mail iwojcik@grabow.pl , tel. +48 662-70-14 wew. 24 Pomoc administracyjna - Anna Pisarek e-mail apisarek@grabow.pl , tel. +48 662-70-14 wew. 24 Drogi, ochrona zwierząt, wycinka drzew, windykacja opłat Referent- Izabela Wójcik e-mail iwojcik@grabow.pl , tel. +48 662-70-14 wew. 24
23 marzec 2023 Izabela Matysiak
Do zadań Referatu Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska należy w szczególności: Prowadzenie spraw o rozgraniczenie nieruchomości; Prowadzenie spraw związanych z podziałami nieruchomości; Prowadzenie spraw należących do obowiązków i kompetencji zarządcy dróg gminnych; Prowadzenie całokształtu spraw związanych z gospodarowaniem i zarządzaniem gminnymi zasobami nieruchomości; Prowadzenie spraw związanych z użytkowaniem wieczystym; Prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem miejscowości, ulic, placów oraz nadawanie numerów porządkowych nieruchomości; Prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska, rolnictwa, łowiectwa i leśnictwa oraz nadzór nad przestrzeganiem przepisów w tym zakresie; Nadzór nad pomnikami przyrody; Prognozowanie i programowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony przyrody i gospodarki wodnej oraz nadzór nad gospodarką leśną; Prowadzenie spraw związanych z ochroną...