24 czerwiec 2024
Nie masz dodatku pdf, ale możesz pobrać plik pdf.
7 czerwiec 2024
Nie masz dodatku pdf, ale możesz pobrać plik pdf. Pobierz informacja_o_godzinach_pracy_komisji1
6 maj 2024
Nie masz dodatku pdf, ale możesz pobrać plik pdf.
19 kwiecień 2024
Informacja o konsultacjach społecznych projektu programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszaru województwa mazowieckiego i zaproszenie do udziału w spotkaniu konsultacyjnym Informuje się o przystąpieniu do opracowywania projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszaru województwa mazowieckiego i rozpoczęciu konsultacji społecznych tego dokumentu. Wszyscy zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do projektu uchwały w terminie od 11 kwietnia do 2 maja 2024 roku na formularzu, który jest do pobrania na dole strony. w...
18 kwiecień 2024
Plan gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030 Szanowni Państwo, Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił konsultacje społeczne projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030” . Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag wszystkich środowisk na temat projektu dokumentu. W konsultacjach mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani, a w szczególności: mieszkańcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego i inne organy administracji państwowej, organizacje pozarządowe oraz środowiska akademickie. W celu zebrania głosów i najbardziej...
3 kwiecień 2024
Nie masz dodatku pdf, ale możesz pobrać plik pdf. Formularz wniosku do pobrania