URZĄD GMINY GRABÓW NAD PILICĄ

ul. Kazimierza Pułaskiego 51 26-902 Grabów nad Pilicą

tel. (48 ) 662 70 14, (48) 662-70-35

fax. (48) 662-70-52

e-mail: grabow@grabow.pl

 • Wójt Gminy - Euzebiusz Strzelczyk
 • Zastępca Wójta - Anna Plesiewicz-Trzeciak
 • Sekretarz – Waldemar Trociński
 • Skarbnik – Justyna Adamczyk

Sekretariat

 • Młodszy referent
  Zuzanna Gut

 • Podatki i opłaty lokalne, rolnictwo

  • Wymiar podatku i opłat
   Główny księgowy ds. podatku i opłat lokalnych
   Monika Pisarek  
   e-mail monikapisarek@grabow.pl 
   tel. +48 662 70 14 wew. 27

  • Pomoc administracyjna
   Grażyna Karczmarczyk
   e-mail gkarczmarczyk@grabow.pl
   tel. +48 662 70 14 wew. 27

  • Pomoc administracyjna
   Katarzyna Rozwadowska
   e-mail krozwadowska@grabow.pl
   tel. +48 662 70 14 wew. 27

  • Obsługi kasy, obrona cywilna, rolnictwa
   Inspektor
   Mariola Grzęda
   e-mail mgrzeda@grabow.pl
   tel. +48 662 70 14 wew. 29

  • Podatek akcyzowy
   Monika Maliszewska
   e-mail mmaliszewska@grabow.pl
   tel. +48 662 70 14 wew. 40

  Ochrona środowiska, gospodarka komunalna, drogi

  • Ochrona środowiska, gospodarki nieruchomościami
   Referent
   Konrad Pierzyna
   e-mail kpierzyna@grabow.pl
   tel. +48 662 70 14 wew. 28

   Decyzje środowiskowe, gospodarka komunalna, BHP Referent
   Damian Konopka
   e-mail dkonopka@grabow.pl
   tel. +48 662 70 14 wew. 28

  • Numeracja porządkowa nieruchomości, gospodarka komunalna, azbest
   Referent
   Marzena Piaseczna
   e-mail mpiaseczna@grabow.pl
   tel. +48 662 70 14 wew. 28

   Rozliczenia opłat za pobór wody, ścieków i zbiórkę odpadów Referent
   Izabela Wójcik 
   e-mail iwojcik@grabow.pl
   tel. +48 662 70 14 wew. 24

  • Referent
   Anna Król
   e-mail apisarek@grabow.pl/a>
   tel. +48 662 70 14
   wew. 24

  • Drogi, ochrona zwierząt, wycinka drzew, windykacja opłat
   Referent
   Izabela Wójcik 
   e-mail iwojcik@grabow.pl
   tel. +48 662 70 14 wew. 24

  Urząd stanu cywilnego, ewidencja ludności, dowody osobiste

  • Kierownik USC
   Izabela Matysiak
   e-mail izamatysiak@grabow.pl
   tel. +48 662 70 14 wew. 25

  • Ewidencja ludności, dowody osobiste
   Referent
   Katarzyna Kowalczyk
   e-mail usc@grabow.pl
   tel. +48 662 70 14 wew. 25

  Inspektor Ochrony Danych

  Planowanie przestrzeni, inwestycje

  • Warunki zagospodarowania przestrzennego, lokalizacja inwestycji celu publicznego

   Młodszy referent
   Aleksandra Sułkowska
   e-mail asulkowska@grabow.pl
   tel. +48 662 70 14 wew. 30

   Pomoc administracyjna
   Marek Matysiak
   e-mail mmatysiak@grabow.pl
   tel. +48 662 70 14 wew. 30

   Inwestycje, pozyskiwanie funduszy zewnętrznych
   Inspektor
   Izabela Matysiak 
   e-mail izamatysiak@grabow.pl
   tel. +48 662 70 14 wew. 25

   Warunki przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej
   Referent
   Anna Król
   e-mail apisarek@grabow.pl
   tel. +48 662 70 14 wew. 24

  Księgowość

  Rada gminy

  Kadry i sprawy organizacyjne

  Oświata i zamówienia publiczne

  Informatyk, turystyka, sport

  Referat gospodarczy

  • Wodociągi
   Marcin Sobień
   tel. 504-585-251

  • Oczyszczalnia ścieków
   Andrzej Wieczorek
   tel. 509-614-746
  • Telefon interwencyjny
   508-786-824

  Centrum usług społecznych