URZĄD GMINY GRABÓW NAD PILICĄ

ul. Kazimierza Pułaskiego 51 26-902 Grabów nad Pilicą

tel. (48 ) 662 70 14, (48) 662-70-35

fax. (48) 662-70-52

e-mail: grabow@grabow.pl

 • Wójt Gminy - Euzebiusz Strzelczyk
 • Zastępca Wójta - Anna Plesiewicz-Trzeciak
 • Sekretarz – Waldemar Trociński
 • Skarbnik – Justyna Adamczyk

Sekretariat

Podatki i opłaty lokalne, rolnictwo

 • Wymiar podatku i opłat
  Główny księgowy ds. podatku i opłat lokalnych
  Monika Pisarek  
  e-mail monikapisarek@grabow.pl 
  tel. +48 662 70 14 wew. 27

 • Księgowość podatkowa
  Inspektor
  Grażyna Karczmarczyk
  e-mail gkarczmarczyk@grabow.pl
  tel. +48 662 70 14 wew. 27

 • Obsługi kasy, obrona cywilna, rolnictwa
  Inspektor
  Mariola Grzęda
  e-mail mgrzeda@grabow.pl
  tel. +48 662 70 14 wew. 29

Ochrona środowiska, gospodarka komunalna, drogi

 • Ochrona środowiska, gospodarki nieruchomościami, decyzje środowiskowe
  Referent
  Konrad Pierzyna
  e-mail kpierzyna@grabow.pl
  tel. +48 662 70 14 wew. 28

  Pomoc administracyjna
  Marzena Piaseczna
  e-mail mpiaseczna@grabow.pl
  tel. +48 662 70 14 wew. 28

 • Rozliczenia opłat za pobór wody, ścieków i zbiórkę odpadów
  Referent
  Izabela Wójcik 
  e-mail iwojcik@grabow.pl
  tel. +48 662 70 14 wew. 24

  Pomoc administracyjna
  Anna Pisarek
  e-mail apisarek@grabow.pl
  tel. +48 662 70 14 wew. 24

 • Drogi, ochrona zwierząt, wycinka drzew, windykacja opłat
  Referent
  Izabela Wójcik 
  e-mail iwojcik@grabow.pl
  tel. +48 662 70 14 wew. 24

Urząd stanu cywilnego, ewidencja ludności, dowody osobiste

 • Kierownik USC
  Jadwiga Durajczyk
  e-mail jdurajczyk@grabow.pl
  tel. +48 662 70 14 wew. 25

 • Zastępca Kierownika USC
  Izabela Matysiak

 • Ewidencja ludności, dowody osobist
  Referent
  Katarzyna Kowalczyk
  e-mail usc@grabow.pl
  tel. +48 662 70 14 wew. 25

Inspektor Ochrony Danych

Planowanie przestrzeni, inwestycje

 • Warunki zagospodarowania przestrzennego, lokalizacja inwestycji celu publicznego
  Inspektor
  Marek Matysiak
  e-mail mmatysiak@grabow.pl
  tel. +48 662 70 14 wew. 30

  Inspektor
  Izabela Matysiak
  e-mail izamatysiak@grabow.pl
  tel. +48 662 70 14 wew. 30

 • Warunki przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej
  Pomoc administracyjna
  Anna Pisarek 
  e-mail apisarek@grabow.pl
  tel. +48 662 70 14 wew. 24

Księgowość

Rada gminy

Działalność gospodarcza

 • Inspektor
  Jadwiga Durajczyk
  e-mail jdurajczyk@grabow.pl
  tel. +48 662 70 14 wew.25
 • Kadry i sprawy organizacyjne

  Oświata i zamówienia publiczne

  Informatyk, turystyka, sport

  Referat gospodarczy

  • Wodociągi
   Marcin Sobień
   tel. 504-585-251

  • Oczyszczalnia ścieków
   Andrzej Wieczorek
   tel. 509-614-746
  • Telefon interwencyjny
   508-786-824

  Centrum usług społecznych