2 luty 2024 Aneta Bielecka
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
6 październik 2023
Jesteś właścicielem lasu? Masz grunt oznaczony w ewidencji gruntów i budynków „Ls”, czyli las? Zapłać podatek leśny. Sprawdź, jak to zrobić.
6 październik 2023
Opodatkowane są użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza.
6 październik 2023
Jeśli posiadasz środki transportowe, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 tony musisz płacić podatek od środków transportowych.
3 lipiec 2023
Podatek od nieruchomości - co to jest? Podatek od nieruchomości jest należnością, którą płacą osoby będące właścicielami, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami samoistnymi nieruchomości , obiektów budowlanych itp. lub posiadaczami zależnymi. To obowiązkowa danina pobierana każdego roku przez samorządy gminne.