9 maja w Grabowie nad Pilicą , miała miejsce wyjątkowa rocznica. 32 lata  temu, funkcję wójta Gminy objął Pan Euzebiusz Strzelczyk. Tak długa kadencja, to ewenement w naszym regionie, ponieważ mało który włodarz, zdołał tak długo utrzymać się na danym stanowisku.  Jest to również niezwykle pozytywna informacja, biorąc pod uwagę fakt, ze w ostatnich , demokratycznych wyborach samorządowych, mieszkańcy kolejny raz zaufali sprawdzonemu samorządowcowi- Euzebiuszowi Strzelczykowi. Śmiało można stwierdzić, że to jedyne co się nie zmienia, bo Gmina Grabów nad Pilicą zdecydowanie ruszyła do przodu. Ponad 30 lat rzetelnej pracy, przyniosło konkretne efekty. Do głównych inwestycji zrealizowanych od 1992 roku należą min.: wybudowanie 4 stacji uzdatniania wody, 9 ujęć wody i 7 zbiorników retencyjnych, 111km sieci wodociągowej z 2170 przyłączami, oczyszczalnię ścieków, 50 km sieci kanalizacyjnej z 650 przyłączami przepompowniami ścieków, 226 przydomowych oczyszczalni ścieków, 50 km dróg gminnych. Ponadto zakupiono 6 samochodów pożarniczych dla jednostek OSP, wybudowano i zmodernizowano 5 strażnic OSP, rozbudowano, wyremontowano i wyposażono szkoły w Grabowie i Augustowie, wybudowano Gminną Bibliotekę  Publiczną oraz nowy budynek Podstawowej Opieki Zdrowotnej, 3 boiska szkolne i bieżnię sportową, 5 placów zabaw, 4 siłownie zewnętrzne , zakupiono 4 autobusy do dowozu dzieci w tym 1 elektryczny, wybudowano przedszkole gminne, zakupiono działkę po GS z zabudowaniami po działalności komunalnej, stworzono Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i wybudowano wagę samochodową, zakupiono niezbędny sprzęt, samochody i ciągnik z niezbędnym osprzętem, wybudowano oraz utwardzono setki m2  chodników i placów, rozbudowano i wyremontowano siedzibę budynku Urzędu Gminy, zabezpieczono bazę lokalową  dla klubów seniora i stowarzyszeń, zakupiono plac i budynek po GS w Cychrowskiej Woli, który został wyremontowany na świetlicę, utworzono Centrum Aktywizacji Społeczności Lokalnej CYBERIA, zmodernizowano i wybudowano nowe oświetlenie uliczne na terenie gminy, zakupiono działkę na parking przy cmentarzu w Grabowie nad Pilicą, zakupiono działkę przy ulicy Parkowej w celu utworzenia przestrzeni kulturalno-rekreacyjnej, wybudowano halę sportowo-widowiskową, na której prócz lekcji w-f, zajęć sportowych, zawodów czy turniejów odbywają się najróżniejsze imprezy.

Wymieniać tak można bez końca, ale co najważniejsze- prace nie stoją w miejscu i wiele kluczowych, rozpoczętych już inwestycji, takich jak np. budowa żłobka, zakończonych zostanie jeszcze w tym roku. Nie sposób zatem przyznać, że nasza mała Ojczyzna, ze skromnej, stała się piękną, nowoczesną i rozbudowaną gminą. Mieszkańcom żyje się tu dobrze i wygodnie a działkowiczom miło wypoczywa.

Rozwój gminy nie byłby możliwy bez sumiennej pracy, niesłabnącego zaangażowania oraz doświadczenia zdobywanego przez te wszystkie lata. Pan Euzebiusz Strzelczyk niejednokrotnie podkreślał, że wszystko to udało się osiągnąć dzięki  pracy całego zespołu jaki stworzył z pracownikami urzędu. Kolejna, świeżo rozpoczęta kadencja, będzie nie tylko zwieńczeniem wieloletnich starań wójta, ale także zakończeniem najistotniejszych przedsięwzięć, na które wszyscy czekamy.