Atrakcyjność środowiska przyrodniczego i kulturowego przesądziła o włączeniu obszaru gminy Grabów n/Pilicą w istniejący system szlaków turystycznych PTTK (pieszych, kolarskich, wodnych) prowadzących przez miejsca i obszary godne poznania, ciekawe pod względem przyrodniczym i historycznym. Szlaki turystyczne przechodzące między przez tereny gminy opisane są i popularyzowane w powszechnie dostępnych wydawnictwach turystycznych.

Są to:
Szlaki turystyczne piesze znakowane:

 • Nr 4 czerwony: (wytyczony i oznakowany): Lesiów PKP-rezerwat "Ciszek"-Stoki-rezerwat Ponty im. Teodora Zielińskiego "Przejazd" ­rezerwat Zagożdżon-Brzóza-Głowaczów-Grabnowola-Studzianki Pancerne-Paprotnia-Grabów n/Pilicą-Grabów PKP-Warka- PKP. Długość szlaku 66 km.
  Jest to główny trzydniowy szlak pieszy Puszczy Kozienickiej i Stromieckiej, noszący imię inicjatora oraz twórcy znakowanych tras turystycznych w Puszczy Kozienickiej -Witaliusza Demczuka.
  Prawie w całości poprowadzony jest lasem. Szlak niezmiernie malowniczy prowadzący wśród bogatych, atrakcyjnych dla wypoczynku drzewostanów Puszczy Kozienickiej i Stromieckiej, bogaty we wspaniałe widoki na doliny Radomki oraz Pilicy.
  Poza obszarem gminy Grabów n/Pilicą prowadzi przez trzy rezerwaty, obiekty zabytkowe w Brzózie i Warce. Na trasie szlaku są również miejsca pamięci narodowej (pomnik-mauzoleum w Studziankach Pancernych, gm. Głowaczów), wśród których w Czerwonce w obszarze gminy Grabów n/P jest pomnik z czerwonego piaskowca, poświęcony szefowi sztabu GL Okręg Radom, Stanisławowi Lachtarze -"Łysemu Stachowi". W maju 1943 roku zginął on w zasadzce na Niemców, przewożących aresztowanych działaczy PPR z okolic Grabowa n/Pilicą. Również w obszarze gminy w miejscowości Wyborów szlak prowadzi obok "Pomnika z wojen szwedzkich".
  Pochodzi on z czasów potopu szwedzkiego i jest podobno, zgodnie I miejscową tradycją, nagrobkiem nieznanego szwedzkiego generała Poza tym prowadzi do neoromańskiego kościoła w Grabowie n/P I stacji PKP. Tu istnieje możliwość zakończenie pieszej wędrówki f powrót koleją do Radomia. 
 • Nr 13 czarny łącznikowy: Strzyżyna PKP- połączenie ze szlakiem czerwonym Nr 4. Długość szlaku 4,4 km. Jest to krótki, łatwy szlak łącznikowy przeprowadzony przez pola i niewielkie lasy. Pozwala nil niewielkie skrócenie szlaku Nr 4, bądź w połączeniu z nim może służyć jako "spacerówka", łącząca Strzyżynę z Grabowem n/Pilicą. 

Szlaki turystyczne piesze nieznakowane

 • Nr 9 Bartodzieje PKP-Zawady-Grabowy Las-Boże-Grabów n/Pilic~, PKP: Długość szlaku 34,5 km, bez znaków. Szlak biegnie poprzez zachodnią część Puszczy Stromieckiej. Łatwy dla pieszych i turystów kolarzy. Bardzo interesujący przyrodniczo jako prowadzący przez lasy i uroczyska leśne. 
 • Nr 10 Kruszyna PKP- Grabowy Las-Marianki-Stromiec-uroczysko­ Majdan-Grabów n/Pilicą PKP. Długość szlaku 34 km, bez znaków Malownicza trasa przyrodnicza zapoznająca z drzewostanami Puszczy Stromieckiej. 
 • Nr 13 Grabów n/Pilicą PKP- Stare Cychry-Anielin-Łękawica­ Studzianki-Pancerne. Długość szlaku 25,5 km. Szlak częściowo­ znakowany prowadzący przez najciekawsze przyrodniczo zakątki wschodniej części Puszczy Stromieckiej oraz pole bitwy pod Studziankami w obszarze gminy Głowaczów. 
 • Nr 15 Warka PKP-Wymysłów-Czerwonka-Stare Cychry-Anielin­ Rozniszew-Zagroby-Mniszew. Długość szlaku 22,5 km. trasa szlaku prowadzi przez miejsca walk stoczonych przez powstańczy oddział Kononowicza w 1863 roku oraz I Armię Wojska Polskiego w 1944 roku. W obszarze gminy prowadzi przez Wymysłów, Czerwonkę z położonym na jej skraju pomnikiem poświęconym polskim żołnierzom poległym w 1944 roku na przyczółku warecko-magnuszewskim. Szlak prowadzi terenami ciekawymi geomorfologicznie o zróżnicowanej rzeźbie terenu.

Szlaki wodne

Szlak dolnej Pilicy -79 km


Spływy po Pilicy organizowane są przez warecki oddział PTTK, z możliwością dostarczenia kajaków na określone miejsca. Pilica jest atrakcyjną rzeką dla kajakarzy Szerokość nurtu, ze względu na wyspy jest dość zmienna od 50 do prawie 200 m. Głębokość waha się od 0,3 do 2,0 m. W dolnym biegu Pilicy rzeka płynie w zasadzie z dala od większych miejscowości, a na obu brzegach znajduje się wiele dogodnych miejsc do biwakowania. Odcinek szlaku wodnego od Nowego Miasta n/Pilicą do Mniszewa liczy 79 km i prowadzi w części odcinkiem rzeki stanowiącym granicę między gminami Warka i Grabów n/Pilicą ("pięćdziesiąte kilometry szlaku").