Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Nowa Wola w Gminie Grabów nad Pilicą.

W ramach udzielonej dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych Gmina Grabów nad Pilicą wykona odcinek drogi  o długości 492m w miejscowości Nowa Wola.  Kwota udzielonego dofinansowania wynosi 230 000 złotych. Wartość kosztorysowa robót opiewa na kwotę 477 176,35 zł.