Plan gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030

Szanowni Państwo,

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił konsultacje społeczne projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030”. Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag wszystkich środowisk na temat projektu dokumentu. W konsultacjach mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani, a w szczególności: mieszkańcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego i inne organy administracji państwowej, organizacje pozarządowe oraz środowiska akademickie. W celu zebrania głosów i najbardziej aktualnych opinii, Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych UMWM stworzył formularz, w którym należy zamieścić uwagi i wnioski do projektu, a następnie przekazać do Urzędu Marszałkowskiego w jeden z niżej opisanych sposobów:

  • drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (wersja edytowalna oraz wersja z podpisem elektronicznym).
  • na adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP
  • drogą listowną na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych

Al. Solidarności 61, 03-402 Warszawa,

  • ustnie do protokołu w Urzędzie Marszałkowskim

Uwagi i wnioski należy przesłać  do 10 maja 2024 r.

Dokument dostępny jest pod linkiem:

https://mazovia.pl/pl/bip/zalatw-sprawe/ekologia-i-srodowisko/odpady/plan-gospodarki-odpadami-aktualizacje/konsultacje-spoleczne-projektu-planu-gospodarki-odpadami-dla-wojewodztwa-mazowieckiego-2030.html