Jak corocznie w ramach konkursu  „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023” – „Mazowsze dla sołectw 2023”udało się pozyskać fundusze na budowę Placu rekreacyjnego w sołectwie Dąbrówki.

 To niewielkie sołectwo w zachodniej części gminy Grabów nad Pilicą zgłosiło zapotrzebowanie na rozszerzenie oferty aktywnego wypoczynku na zagospodarowanej przez siebie działce, najchętniej widzieli by tam urządzenia do ćwiczeń i bezpieczne elementy placu zabaw. Zaproponowano przygotowanie placu na którym swój wolny czas mogli by spędzać zarówno najmłodsi mieszkańcy jak i młodzież i seniorzy. W chwili obecnej plac służy mieszkańcom do organizacji imprez plenerowych- wspólnego grillowania, spotkań z okazji Dnia Dziecka, innych imprez, wspólnymi siłami mieszkańcy wyposażyli plac w stół i siedziska. Chcąc wspierać oddolne inicjatywy i zaangażowane mieszkańców Wójt gminy uznał iż należy projekt wesprzeć i przedstawić do dofinansowania.  Zadanie inwestycyjne polegać będzie na zakupie i montażu elementów placu zabaw i siłowni plenerowej. W ramach budżetu zakupione zastaną takie elementy jak: huśtawka, wioślarz, ścianka wspinaczkowa, zjeżdżalnie oraz inne elementy.