PARAFIA P.W. ŚW. TRÓJCY W GRABOWIE NAD PILICĄ

Początki Parafii sięgają ok 1382 r. kiedy to parafia została erygowana przez Biskupa Poznańskiego Andrzeja z Bnina. Początkowo należała do Diecezji Poznańskiej.
            W XVI w. postawiono drewniany kościół, który w 1656 roku został spalony przez Szwedów. Następna wzniesiona w 1776 r. modrzewiowa świątynia, ufundowana przez Ignacego Walewskiego- podkomorzego królewskiego, która spłonęła w 1906 r. Do czasu wybudowania nowego kościoła, postawiono tymczasową kaplicę z materiału zakupionego
z prezbiterium nowego kościoła w Stromcu i umieszczono w niej dawny wielki ołtarz.
            W latach 1907-1912 trwała budowa kościoła wg. Projektu Tomasza Pajzderskiego, dzięki staraniom księży Józefa Janiszewskiego, Stanisława Chatłasa, Stanisława Tomaszewskiego, Marcina Zarębowicza, parafian i pomocy finansowej hr. Jana Zamoyskiego. 2 IX 1913 r. ks. Feliks Kuropatwiński pobłogosławił świątynię, będąca jeszcze w stanie surowym a 21 VIII 1922 r. bp Paweł Kubicki dokonał jej dedykacji.
            W czasie II Wojny Światowej kościół został doszczętnie zburzony. W pierwszych latach po wojnie dzięki silnej wierze i potrzebie zjednoczenia się mieszkańców w tym trudnym czasie, urządzono prowizoryczną kaplicę w starym baraku.
            W latach 1950-1953 dzięki staraniom ks. Czesława Rejdaka, kościół udało się odbudować. Powstał wg. projektu arch. Janusza Kalbarczyka w stylu neoromańskim.            Pobłogosławienie świątyni jeszcze w stanie surowym, odbyło się 29.IX.1953 r.
a dedykacja 24.V. 1964r. Kościół jest murowany z czerwonej cegły, pochodzącej
w większości ze zburzonej w 1942 r. dzwonnicy. Jest to świątynia trójnawowa, dwuprzęsłowa,
z transeptem.

Źródło:

https://diecezja.radom.pl/grabow-n-pilica-parafia-pw-swietej-trojcy/