Komisja Rewizyjna

 1. Cichowlas Sławomir
 2. Trafisz Zdzisław
 3. Niedziałek Halina

Komisja Wychowania, Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych

 1. Gos Aldona
 2. Petryka Grzegorz
 3. Wrona Cezary

Komisja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Finansów i Planowania

 1. Bogumił Barbara
 2. Urawski Wiesław
 3. Giza Waldemar

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Zagospodarowania Przestrzennego

 1. Wieczorek Renata
 2. Kucińska Anna
 3. Adamczyk Tomasz

Komisja Statutowa

 1. Bogumił Barbara
 2. Kucińska Anna
 3. Strzelczyk Wiesław

Komisji skarg, wniosków i petycji

 1. Gos Aldona
 2. Wieczorek Renata
 3. Jodłowski Roman