Gmina Grabów n/Pilicą jest położona w  subregionie radomskim obejmuje obszary wiejskie z 26 sołectwami. Powołana w roku 1972 uchwałą Rady Kieleckiej. Po reformie   administracyjnej od 1 stycznia 1999 roku znajduje się w powiecie kozienickim, który tworzy 7 jednostek podstawowych (w skład których wchodzi 175 sołectw) i są to: miasto i gmina Kozienice; gminy: Garbatka Letnisko, Głowaczów, Gniewoszów, Grabów n/Pilicą, Magnuszew, Sieciechów. 

Sąsiaduje z gminami: Warka, Magnuszew, Głowaczów, Stromiec.

Powiat kozienicki stanowi jeden z 42 powiatów wchodzących w skład województwa mazowieckiego. Pod względem liczby ludności zajmuje 28 miejsce, a pod względem powierzchni 17 miejsce w województwie mazowieckim. Województwo Mazowieckie (Region Mazowsze) tworzą dawne województwa, a obecne "subregiony" radomski, siedlecki, ostrołęcki, ciechanowski, płocki oraz w części skierniewicki.

Pod względem różnych potencjałów, wśród gmin obszarów wiejskich subregionu radomskiego gmina Grabów n/Pilicą zajmuje lokaty:

  • 56 miejsce pod względem liczby ludności z gęstością zaludnienia 30 osób/km2, przy średniej gęstości zaludnienia dla: powiatu kozienickiego 73 osoby/km2; obszarów wiejskich subregionu radomskiego- 58 osób/km2; województwa mazowieckiego -142, osoby/km; 
  • 53 miejsce pod względem zarejestrowanych pozarolniczych podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców, ze wskaźnikiem 24/l000M, przy średnich wskaźnikach dla: powiatu kozienickiego-41; obszarów wiejskich subregionu radomskiego -34; województwa mazowieckiego -84; 
  • 59 miejsce w jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej ze wskaźnikiem 48,9 w skali 100 punktowej, przy średnim dla subregionu 62,8; 
  • 56 miejsce w liczbie abonentów telefonicznych ha 1000 mieszkańców, ze wskaźnikiem abonentów 20,7 w gminie, przy średnich wskaźnikach dla: powiatu kozienickiego -139,5; obszarów wiejskich subregionu radomskiego -60,1; województwa mazowieckiego -262,4; 
  • 39 miejsce w liczbie lekarzy ogólnych na 10000 mieszkańców ze wskaźnikiem 2,7, przy średnich wskaźnikach dla: powiatu kozienickiego -16,2~ obszarów wiejskich subregionu radomskiego -3,4; województwa mazowieckiego -24,3; 
  • 2 miejsce w lesistości gminy z udziałem lasów w ogólnej powierzchni wynoszącym w 42,7 % przy średniej lesistości dla: powiatu kozienickiego -29,8 %~ obszarów wiejskich subregionu radomski -23,1 %; województwa mazowieckiego -22 %. 

Związki funkcjonalne

Gmina Grabów n/Pilicą należała do Związku Gmin "Pilicą" obejmującego większość gmin położonych "nad Pilicą". Związek utworzony został w 1993 roku dla ochrony i zagospodarowywania turystycznego doliny Pilicy.