Gmina Grabów nad Pilicą w ramach drugiej edycji naborów z Rządowego Funduszu  „Polski Ład” otrzymała dofinansowanie  na realizacje  zadania w obszarze inwestycji dotyczącego infrastruktury drogowej.  

Założeniem projektu jest  „Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Broncin i Grabów Nowy w Gminie Grabów nad Pilicą”. Realizacja przedsięwzięcia wykonana zostanie metodą „ zaprojektuj- wybuduj”. Finalnym założeniem projektu jest  wykonanie nawierzchni dróg: Droga 170437W od drogi gminnej nr 17405W do m. Broncin– odcinek długości 1550 m. Droga 170443W – od drogi powiatowej DP 34231 Grabów n/Pilica –  do drogi powiatowej DP 34222 Grabów Nowy – odcinek długości 1950 m. Zakres prac obejmuje wykonanie  nawierzchni i obustronnych poboczy.  W wrześniu opublikowano ogłoszenie o zamówieniu publicznym na realizacje wspomnianego zadania. W ramach prowadzonego postępowania  najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum: PRID w Grójcu Sp. z o.o ., wraz z firmą DROGMAR z Grójca.  Wartość inwestycji to kwota niespełna 5,5 mln złotych. Termin realizacji robót upłynie w grudniu 2023 roku.

Drugim znaczącym dofinansowaniem  otrzymanym przez nasz samorząd jest dofinansowanie w ramach  konkursu dla Gmin na obszarze których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. W trzeciej edycji naboru wniosków pozyskaliśmy kwotę 2.450.000,00 złotych na zakup autobusu elektrycznego wraz ze stacja ładującą. Największą zaletą, takiego rozwiązania  będzie brak generowania zanieczyszczeń do środowiska, elektryczne autobusy gwarantują również wyjątkowy komfort pasażerom. Są niezwykle ciche i charakteryzują się niskim poziomem wibracji. Firma Solaris Bus & Coach Sp.z o.o. z Owińska, w ramach przetargu zobowiązała się do dostawy pojazdu w terminie do końca lipca 2023 roku.